top of page

Group

Public·85 members

((VOLNÝ, UVOLNIT>>>>)) Tychy Karviná koukněte se 13 října 2023


1. 7. 2023 — Tým GKS Tychy právě vstřelil branku! Tychy otáčí zápas na 3:2. DANIEL BIERONSKI opět vyzrál nad obránci Karviné a domácím se podařilo otočit z 0 ...


Nyní je tak město z pohledu železnice rozděleno již podruhé. Vztah drah i města k železnici v Cieszynie dokládá i fakt, že čekárna v staniční budově je uzamknuta a oficiální JŘ zde nikde nenajdete. A tak alespoň místní příznivci železnice pro své spoluobčany vytiskli a nalepili na budovu leták informující o odjezdech vlaků. A tak se toho dne již za tmy vydává vlak na svou poslední jízdu přes most na řece, která mu původně dala jméno, za sebou nechává červeně do tmy svítící návěstidla těšínského nádraží, mine „Saskou kupu“, najíždí na hraniční most, proplete se okolo teplárny, jedním očkem koukne na vedle trati stojící bývalé depo těšínské tramvajové dráhy, vzhlédne nahoru ke kopci na Piastovskou věž a pivovárek pod ním a již dojíždí do nádraží, kde opět svítí červená světla, tentokrát však ze zapálených svíček smutečních lampiček na peróně. Do třetice pak už jen červená světla koncových svítilen soupravy vzdalující se ve tmě někam ke Goleszowu a Katowicím… Z historie Historie části trati, která vycházela z hlavního těšínského nádraží na významné Košicko-bohumínské dráze (KBD), překračovala mostem řeku Olzu a pokračovala na zastávku Těšín - Bobrky (po rozdělení města v roce 1920 polské nádraží Cieszyn), aby nakonec dorazila do Bílska (dnes Bielsko-Biała) na stejně honosné nádraží jako to hlavní těšínské, se započalo psát na konci 80. Cieszyn, srpen 2020 Těšínské Slezsko zaujímá část okresů Frýdek-Místek a. Karviná. V sousedství tohoto regionu se nacházejí Jeseníky, Moravské Kravařsko, Opavské Slezsko,. Beskydy- ... Zvláštní pocity přítomných i těch posledních cestujících se pomalu rozplývají mezi drobnými sněhovými vločkami předvánočního času. Smutné zůstává i to, že během posledních jízd přes Olzu se nikdo z oficiálních zástupců místní samosprávy nepřišel podívat na tuto událost, odvézt se posledním vlakem či podiskutovat na peróně s občany o významu železniční dopravy ve Slezském regionu. Přestože ve Slezsku přibylo v letošním jízdním řádu 100 nových vlakových spojení, „Cieszynka“ spojující dvě části rozděleného města musela být zrušena. Mnoho cestujících je zase naopak překvapeno posílením spojů ve směru na Zebrzydowice. Ti, kteří doposud využívali „Cieszynku“, se ptají po alternativním ranním spojení do Cieszyna. Na nádraží v Cieszynie již vlak očekávají jak početní zástupci polských médií, tak skupinka cestujících, kteří se chtějí svést jedním z posledních vlaků. Nechybí ani fandové železnic z Česka. Přesně dle jízdního řádu v 9. 03 vlak vyráží s asi 40 osobami směrem k hraničnímu mostu, kde je již očekáván fotografy, a vjíždí do stanice Český Těšín. Vůně páry evokovala doby, kdy obě města byla ještě městem jediným, a to honosným a významným Těšínem, a jeho obyvatelé se mohli po kolejích z jednoho břehu Olzy na druhý dostat nejen vlakem, ale i tramvají. Pravidelné vlaky začaly jezdit od 1. března, kdy do Českého Těšína přijížděly spoje z Katowic, Holešova (Goleszów) a Bílska (Bielsko-Biała). Další JŘ pak přinášely další rozvoj spojů, objevily se vlaky Cieszyn – Český Těšín, které jezdily ve středu a v sobotu, kdy se konají známé trhy. V roce 1997 byl vlak „Olza“ prodloužen do Žiliny. Zlatá éra „Olzy“ trvala do JŘ 05/06, kdy byla klasická souprava nahrazena elektrickou jednotkou a vlak ukončen v Č. Na polské straně bylo nutné především zrekonstruovat a elektrifikovat kolejovou spojku, která v té době zčásti ležela na území zdejší teplárny a elektrárny a nacházela se do té doby za zamknutou bránou závodu. Až přišel 28. únor roku 1995. V ten den historická souprava v čele s parní lokomotivou Ty42-107, poštovním vagónem řady Gmhx a osobními vozy řady BCy a BCi zahájila obnovené železniční spojení osobními mezinárodními vlaky přes těšínský přechod. Sbohem, Těšíne! V 6.58 se vlak dává do pohybu a přes Tychy, Pszczynę, Skoczów, Goleszów a Cieszyn směřuje do cíle v Č. Těšíně. Od Pszczyny do Cieszyna již ve vlaku cestuje ... N�kter� chceme vid�t i na postech, kter� nejsou jejich prim�rn�mi. Ale o tom p��pravn� z�pas je. Tychy nebudou slab�m soupe�em, polsk� prov�rka je pro n�s v�dy kvalitn� a p��nosn�, � doplnil Luhov� s t�m, �e tren�rsk� �t�b bude v utk�n� nejv�c zaj�mat �innost dvojic, trojic a r�zn�ch formac�. T�m tren�ra Dariusze Banasika za�al s letn� p��pravou na za��tku tohoto t�dne a u� m� za sebou i prvn� z�pas - ve st�edu remizoval 2:2 s Skr� Cz�stochowa. V k�dru soupe�e najdou fanou�ci MFK i jedno velice zn�m� jm�no - dres t�in�ct�ho t�mu uplynul� sez�ny druh� polsk� nejvy��� sout�e obl�k� stoper Petr Buchta. Ten v Karvin� p�sobil v p�edminul� sez�n�, kdy Karvin�t� sestoupili. Posledn� vz�jemn� p��pravn� duel je star� t�m�� dva roky. V Ustroni 10. �ervence 2021 skon�ilo utk�n� divokou rem�zou 3:3. Karvin� t�ikr�t vedla, ale polsk� celek dok�zal poka�d� vyrovnat. V sobotu v Polsku proti GKS Tychy30. �erven 2023 N�co m�lo p�es hodinu zabere fotbalist�m MFK sobotn� rann� cesta autobusem k druh�mu p��pravn�mu z�pasu. Na hlavn�m stadionu GKS Tychy pom��� s�ly s polsk�m druholigistou. Z�pas za��n� v 11 hodin. Druh� kompletn� tr�ninkov� t�den se bl�� ke konci, proto je na programu hern� prov�rka. Po n� u� v pond�l� �ek� cel� t�m odjezd na hern� soust�ed�n�. �Krom� Dominika Souken�ka a Martina Zedn��ka nem�me ��dn� hr��e zran�n�, jsme v pln�m po�tu. Online: Tychy - Karviná 3:2, Přípravný zápas 2023 11:00. GKS Tychy. 3 : 2. (0:2). Logo MFK Karviná MFK Karviná. 15'. 30'. 45'. 60'. 75'. 90'. 5'. Papalélé. 33'. Krčík. 49'. Rumin. 72'. Szypakowki. 81'. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 31. 12. 2014 — Tychy, Bytom, vysílání reklamních spotů v Rádiu 90 a reklama v Karviná; ZŠ F. Hrubína 5/1537, Havířov; ZŠ T. G. Masaryka, Riegrova ... P��pravn� utk�n� GKS Tychy - MFK Karvin� se hraje na M�stsk�m stadionu polsk�ho soupe�e v sobotu 1. �ervence od 11 hodin. �iv� p�enos pob�� na ZDE. Facebook YouTube Rozhovory �t 3. 10. | redakce ROZHOVOR Z BULLETINU - Matej �urma Majitel dvou Slovnaft Cup� se Spartakem Trnava dos�hl s t�mto klubem i na dv� t�et� m�sta v lize, stejn� tak s Ru�omberkem, kam p�i�el u� ve �trn�cti letech. Slov�k Matej �urma v rozhovoru vypr�v� t�eba o �esk�ch tren�rech, kte�� jej vedli pr�v� pod �ebra�om. let 19. století, kdy byla zahájena stavba tzv. Dráhy Moravskoslezských měst z Kojetína do Bílska. Provoz na celé trati byl zahájen 1. června 1888. Železniční spojení obou těšínských břehů Olzy bylo definitivně zlikvidováno v 60. letech minulého století. Tento stav trval po celou dobu „vlády lidu“ a most, stejně jako břehy Olzy, bedlivě střežila „Straż Graniczna“ ze svých „špačkáren“ (strážních věží). Se změnou politické situace v roce 1989 započaly i úvahy o znovuotevření železničního spojení mezi těšínskými nádražími. Teprve v roce 1994 začaly práce na umožnění průjezdu vlaků. Archiv do 09.června 2006 ... Karviné, po trase Karviná hl.n. - Petrovice - Karviná město, pak zpět do Tychy). Než stihnul tento vlak zajet za oblouk, už se na rovince od Jistebníku ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page